Dijagnostika i predlog rešenja

Rešavanje problema vezanih za nedostatak
zuba podrazumeva dijagnostiku i predlaganje
najboljih rešenja u odnosu na trenutnu
situaciju u ustima. Savremena protetika
je izbacila estetiku kao primarnu prilikom
zahteva za izradu nadoknada, ali i njihova
funkcija je takođe bitan faktor koji
se ne zanemaruje.

Rešenje problema

U okviru protetske rehabilitacije rešavamo
probleme totalnih i parcijalnih krezubosti
pomoću raznih tipova proteza ili u
kombinaciji sa metalo-keramičkim radovima.
izrada metalo-keramičkih mostova, keramičkih
tzv. bezmetalnih mostova, estetskih faseta
(veeners), inlay, onlay (zlato, keramika),
kombinovani radovi na implantima (totalne
proteze, mostovi)

Related Project