Ortopedija sa ortodoncijom

Gledano u evolutivnom smislu ova oblast
stomatologije je danas najaktuelnija.
Usled prilično promenjenog načina
ishrane savremenog čoveka, kod mlade
populacije sve vise dolazi do nesklada
u odnosu između vilica i u odnosu zuba
i vilica. Ortopedija sa ortodoncijom
omogućuje postizanje najboljih estetskih
i funkciolanih rezultata uz očuvanje
integriteta zuba, ali isto tako obezbeđuje
najbolje pozicije za neka druga rešenja.

Već od najmladje dobi

U najmlađem dobu to su pokretni aparati
individualizovani po želji svakog deteta,
a kasnije su to fiksne nadoknade najpoznatijih
svetskih firmi (dentaurum, damon, forestadent
…), estetske fiksne nadoknade, invisible
aligners, kao i lingvalna tehnika (sa jezične
strane najmanje vidljiva).

Related Project