Implant

Titanijumski šraf, predstavlja rešenje
kojim se obezbeđuje najpribližnija
zamena nedostajućeg korena nekog zuba.
Bilo da je reč o pojedinačnom zubu, kada
se njegovom ugradnjom izbegava narušavanje
integriteta susednih zuba ili o kompleksnim
radovima na parcijalno ili totalno bezubim
vilicama. Postoji mogućnost ugradnje u
kombinaciji sa totalnim protezama
(minimalno dva implanta), kada se pacijentu
kvalitet života u svakom smislu (govor,
žvakanje i dr.) podiže na viši nivo, kao
i mogućnost kompleksnih radova na četiri
implanta (all on four).

Planiranje implanta

Svako planiranje je po savremenim
dijagnostičkim principima uz ugradnju
najboljih implantnih sistema
(nobel biocare, strauman).

Related Project