Personalne informacije

  • Ime : Didić Katarina
  • Pozicija : SEE

Pratite me na

Didić Katarina

Srednju medicinsku školu je završila 2012.godine.
Diplomu Strukovnog sanitarno-ekološkog inženjera stekla je 2015.godine.