Personalne informacije

  • Ime : Andjelić Marijana
  • Pozicija : DDM

Pratite me na

Andjelić Marijana

Diplomirala na stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000te godine.

Do početka rada ordinacije bila je zaposlena na Dečjem odelenju stomatološke službe

DZ Novi Beograd. Specijalističke studije završila je 2010.godine na klinici za Ortopediju

vilica Stomatološkog fakulteta u Beogradu. Sertifikovani je doktor za Damon tehniku,

lingvalnu tehniku, ortodontskih proteza.